Highlight the best!

Nominations for the Great Engineering Prize 2023 have not yet opened.

Nomineringarna för Stora Ingenjörspriset 2023 är öppnade

Nominate in six categories

Join us and nominate for the Great Engineering Prize of 2023. You now have the opportunity to highlight one or several engineers who have truly thought outside the box and achieved great feats during the year.

The awards in Role Model of the Year, Sustainability, Inclusion, Innovation, and Leadership will go to an engineer or an engineer-heavy team for work done during 2022, where the results are clear and make a significant difference for society, the own business, and/or individuals.

Var med och nominera till Stora Ingenjörspriset. Du har nu möjlighet att uppmärksamma en eller flera ingenjörer som verkligen tänkt utanför boxen och åstadkommit storverk under året.

Priserna i Årets förebild, Hållbarhet, Inkludering, Innovation och Ledarskap kommer gå till en ingenjör eller ett ingenjörstungt team för arbete som skett under 2022, där resultaten är tydliga och gör stor skillnad för samhället, den egna verksamheten och/eller individer.

 
Stora Ingenjörspriset – Student

För andra året i följd är du som studerar en kurs eller ett program inom STEM-området på en eftergymnasial utbildning välkommen att söka till Stora Ingenjörspriset – Student.
Du kan söka ensam eller som ett team. Vinnaren är nytänkande, innovativ och har en vilja att påverka morgondagens samhälle genom en tydlig idé för att lösa framtida utmaningar. 

Läs mer om respektive pris.

Fyll i formuläret

Fyll i nedan för att nominera en ingenjörsindivid eller ett team. Vi behöver dina uppgifter för möjligheten att komplettera nomineringen.

  Välj kategori:
  För att kunna verifiera nomineringen ber vi om en referens som vi kan ta kontakt med för vidare dialog.

  Nominera i fem kategorier

  Var med och nominera till Stora Ingenjörspriset. Du har nu möjlighet att uppmärksamma en eller flera ingenjörer som verkligen tänkt utanför boxen och åstadkommit storverk under året. Priserna i Årets förebild, Hållbarhet, Inkludering, Innovation och Ledarskap kommer gå till en ingenjör eller ett ingenjörstungt team för arbete som skett under 2021, där resultaten är tydliga och gör stor skillnad för samhället, den egna verksamhet och/eller individer.
  Stora Ingenjörspriset – Student
  Nytt för i år är att du som studerar en kurs eller ett program inom STEM-området på en eftergymnasial utbildning är välkommen att söka till Stora Ingenjörspriset – Student. Du kan söka ensam eller som ett team. Vinnaren är nytänkande, innovativ och har en vilja att påverka morgondagens samhälle genom en tydlig idé för att lösa framtida utmaningar. Läs mer om respektive pris.

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart