Ingenjörsdagen
Luleå 25/10

Luleå ägde rum 25 oktober 2022.
Välkommen tillbaka nästa år!

Boka din kostnadsfria biljett senast 24/10.
Antalet platser är begränsat. 

Om Ingenjörsdagen

Ingenjörsdagen ger dig och ditt företag viktiga nycklar till att utvecklas. Ta dig och ditt företag in i nästa tillväxtfas.

Lyssna på några av Sveriges ledande och mest innovativa ingenjörer. Skapa nya kontakter, mellan individer, företag och branscher, och få oändligt med inspiration!

Ingenjörsdagen har öppna dörrar för alla anmälda så att du och dina kollegor kan komma och gå som ni vill. Det finns även ett coworking space för dem som behöver jobba lite.

Låt dig och dina anställda ta del av årets mest spännande dag för ingenjörer!

I samarbete med

ijd_vf_619x207
Scania_680x224
TRV_680x224
Skanska_680x224
FM_680x224
Northvolt_680x224_IJD
svk_680x224_ijd_lulea
Hitachi-Energy-Logo
Skellefteå_680x224
Boliden_680x224
ABB_680x224
Luleå_680x224
sk_680x224_ijd
Gestamp_680x224
techskaparna_680_224
minddig-Web

Program

Tid: 25 Oktober 2022 kl. 13:00-17:00
Plats: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, 972 31 Luleå (Karta.)

Programmet för Ingenjörsdagen 2022 är under uppbyggnad!

Programmet innehåller olika sorters punkter, varav vissa löper parallellt.
Du får hörlurar så du kan lyssna in simultant. Tar du av dig hörlurar så visar du att du är öppen för samtal.

 • Huvudscen: Här är hjärtat av dagen. Diskussioner mellan representanter på scen.
 • Live-podd: Live-poddar som man lyssnar på i hörlurarna.
 • Masterclass: Föreläsning/workshop med 20 personer i biosittning.
 • Intervju: Samtal mellan Anna Leijon och en intressant ingenjör.
 • Nätverka: Du kan närhelst under dagen samtala med andra ingenjörer och företag.
Luleå_schema_Final_SE

Programmet i detalj

Sektioner i programmet

Registrering och nätverkande (13.00)

Välkommen till Ingenjörsdagen Luleå 2022! Kom i tid för att träffa dina branschkollegor och bekanta dig med tekniken på plats.

HUVUDSCEN

Välkommen ingenjörer! (13.30)

Ingenjörsdagen Luleå 2022 är äntligen här! Vi ingenjörer kommer att vara en avgörande faktor för att vi ska nå våra mål idag och imorgon, globalt som lokalt. Och vi behöver göra det tillsammans!

hörlurar_1_stockholm
Helena Torhage

Helena Torhage

Moderator

Engineer Popcorn (13.40)

4 minuter. Max 6 slides.
Inspirerad av japanska Pecha Kucha och Ignite Talks är Engineer Popcorn en presentation som ställer krav på kreativitet och kommunikativ förmåga.

En ingenjör från varje organisation besvarar frågan: Hur bidrar vi till den gröna omställningen?

13.40-13.44 – Northvolt
13.45-13.49 – Scania
13.50-13.54 – Skanska
13.55-13.59 – Vattenfall
14.00-14.04 – Trafikverket

hörlurar_1_stockholm
Helena Torhage

Helena Torhage

Moderator

Emma Olausson

Emma Olausson

Environmental Engineer, Northvolt

Tony Persson

Tony Persson

Head of Battery production, Scania

Katja Uusitalo Strömberg

Katja Uusitalo Strömberg

Projektchef, Skanska

Björn Bolund

Björn Bolund

IP Coordinator and Senior R&D Engineer, Vattenfall

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Regional Direktör Nord, Trafikverket

Q&A (14.10)

hörlurar_1_stockholm
Helena Torhage

Helena Torhage

Moderator

Emma Olausson

Emma Olausson

Environmental Engineer, Northvolt

Tony Persson

Tony Persson

Head of Battery production, Scania

Katja Uusitalo Strömberg

Katja Uusitalo Strömberg

Projektchef, Skanska

Björn Bolund

Björn Bolund

IP Coordinator and Senior R&D Engineer, Vattenfall

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Regional Direktör Nord, Trafikverket

Ingenjörspanelen: Till vilket pris? Cirkularitet, innovativa material och elektrifiering (14.45)

Vilka ingenjörstekniska utmaningar ligger närmast i vägen framåt där vi nu upplever vår snabbaste utvecklingstakt någonsin. 

Är elektrifieringen verkligen svaret på allt? Tänk om vi har tänkt helt fel och behöver omvärdera processer ner på minsta beståndsdel? Kan exempelvis open source-tänket även appliceras på cirkularitet för att få alla att bli bättre och stärka den gemensamma resan?

I Ingenjörspanelen lyssnar du till diskussioner mellan representanterna på scen och ges möjlighet att ställa frågor.

hörlurar_1_stockholm
Helena Torhage

Helena Torhage

Moderator

Åsa Granli

Åsa Granli

Head of Motion Sales, ABB

Christer Berglund

Christer Berglund

Business Strategist, Vattenfall

David Nordberg

David Nordberg

Projektchef, Skanska

Stefan Forsgren

Stefan Forsgren

Affärsområdeschef kraftsystem, Skellefteå Kraft

Ingenjörspanelen: Morgondagens Sverige (15.55)

Hur byggs ett land? Infrastruktur, järnväg, elnät. Men sen då? Med hög utvecklingstakt vill Sverige vara en ledande nation inom många områden – ett mål som för med sig mängder av möjligheter och utmaningar.

Och hur utvecklar vi befintliga strukturer mot hållbara och effektiva lösningar? Går det ens att uppgradera befintliga lösningar utan att behöva börja på nytt

En live-podd med ett spännande perspektiv med Sverige som en stark kraft i en föränderlig värld.

hörlurar_1_stockholm
Helena Torhage

Helena Torhage

Moderator

Malin Correia

Malin Correia

Sales and Marketing Manager, Hitachi Energy

Mats Brännström

Mats Brännström

VD och ägare, MGB Energy Consulting AB

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Business Innovation Manager, Skellefteå Kraft

Björn Hansson

Björn Hansson

Projektledare för utredningar/ÅVS i tidiga skeden inom Region Nord, Trafikverket

LIVE-PODD

Live-podd: Den smarta världen (15.20)

Smarta hus, bilar och AI. Den smarta världen växer såväl lokalt som globalt och möjliggör snabbare utvecklingstakt och ny spännande utmaningar.

Vad har vi lärt oss längs vägen och vad blir nästa smarta trend? Vilket pris betalar vi för att bli allt “smartare”? Vilka risker uppstår?

Lyssna in till en livepodd med experter inom området med olika infallsvinklar och bakgrunder.

unnamed (1)
Sofia Nagander

Sofia Nagander

Manager Digital transformation Office, LKAB

Terése Edholm

Terése Edholm

Project Manager, ABB

Karin Sjöö Åkerblom

Karin Sjöö Åkerblom

VD, Tromb

Live-podd: Designing Diversity (English) (16.30)

What are the benefits of a diversity organisation? What are the challenges? And most importantly, how do I get started creating an organisation with diversity?

Meet the sharpest in the industry who discuss the possibilities and the positive effects in this live podcast.

unnamed (1)
Helena Renström

Helena Renström

Marketing Manager, Skellefteå Kommun

Chana Svensson

Chana Svensson

CEO, MindDig

Sakhi Sedigullah

Sakhi Sedigullah

Administratör, Skellefteå kommun

INTERVJU

Intervju #1 - Hitachi Energy – en teknikledare som skapar och utvecklar nya produkter och digitala lösningar till energibolag, industri, transport och infrastruktursektorn för att stödja en hållbar energiframtid (14.45) (På svenska)​

 • Malin, du jobbar med front end sales på Hitachi Energy. Vad innebär det?
 • Kan du förklara vad ni bygger och säljer för produkter?
 • Ingenjörens roll – hur skulle den kunna förändras under ens karriär?
 • Luleå – vad händer här och vilka spännande ingenjörsproblem behöver lösas?
 • Diversity360, female acceleration, livslångt lärande – berätta mer om dessa koncept på Hitachi Energy.
unnamed-2
Malin Correia

Malin Correia

Sales and Marketing Manager, Hitachi Energy

Anna Leijon

Anna Leijon

Engineer, Tech creator & Podcast host, Techskaparna

Intervju #2 - FMV:s världsunika plats i Norrland möjliggör test och utvärdering av flygplan och vapensystem för Sverige och våra samarbetspartners (15.10) (På svenska)

 • Din avdelning jobbar framförallt med telemetri. Vad är det och hur tillämpar ni den tekniken?
 • Ni jobbar på och med Sveriges största provområde – vad är verksamhetens syfte?
 • Skulle det kunna vara så att ett annat land, som Sverige har samarbetsavtal med, hör av sig och frågar om de kan få testa sitt nya högprecisionsvapen/UAV hos er? Hur går det till i så fall och vad för utmaningar ställs ni inför?
 • I vilken utsträckning är det ni gör hemligt och vad delar ni med allmänheten? Varför/varför inte?
 • Slutligen, hur skulle ett svenskt medlemskap i Nato kunna påverka era arbetsuppgifter här i Luleå?
unnamed (2)
Mathias Eriksson Livbom

Mathias Eriksson Livbom

Systems Engineer, FMV

Anna Leijon

Anna Leijon

Engineer, Tech creator & Podcast host, Techskaparna

Intervju #3 – How Scania's battery assembly accelerates the electrification in Sweden (15.35) (På engelska)

Listen in and get to know Tony, sharing his reflections of challenges with the battery assembly and the overall transition towards Electrification in Sweden.

Some of the Questions that will be discussed:

 • How and why would a battery assembly, such as Scania’s, contribute to the transition towards Electrification?
 • What is the status right now and what are the biggest challenges to make this happen?
 • What different types of Engineers are involved in this initiative?
unnamed-2
Tony Persson

Tony Persson

Head of Battery production, Scania

Anna Leijon

Anna Leijon

Engineer, Tech creator & Podcast host, Techskaparna

Intervju #4 - Försvarsmakten - en unik och vital arbetsplats med särskilda krav på såväl sekretess som försörjning under de mest extrema situationer (16.00)

 • Varför ville du bli ingenjör?
 • Vilka roller för ingenjörer letar ni efter att tillsätta och var finns de någonstans?
 • Vad är Försvarsmaktens uppdrag?
 •  Vad är en försvarsingenjör och vad gör den? Hur ser en vanlig dag ut?
 • Vilka ingenjörsutmaningar ställs Försvarsmakten och stödjande myndigheter tex FMV FOI inför generellt och försvarsingenjören specifikt? Vad ställs det för särskilda krav på er och era system? Gärna som är unika för er och er verksamhet.
 • Vad skulle inträdandet i NATO kunna innebära för förändringar för er och er verksamhet? Vad finns det för andra bilaterala avtal och hur återspeglas de i era uppgifter dagligen?
 • Om vi zoomar ut, vad ser du för trender i stort och vad händer i omvärlden och vad finns det för intressanta paralleller att dra till er och hur tror du att de kommer att påverka dig/er?
unnamed-2
Kenneth Marbäcken

Kenneth Marbäcken

Överste löjtnant och försvarsingenjör, Försvarsmakten

Anna Leijon

Anna Leijon

Engineer, Tech creator & Podcast host, Techskaparna

Intervju #5 - Vattenfall möjliggör elektrifieringen av samhället och säkrar den allt mer kritiska energiförsörjningen (16.25)

 • Christer, du gick ju teknisk på gymnasiet. Varför drogs du till tekniken och att lösa teknikutmaningar?
 • Vattenfall ägs ju av svenska staten och vad skulle du säga är er uppgift idag och i framtiden?
 • Hur främjar och möjliggör ni på Vattenfall elektrifieringen och vilka olika energislag finns det egentligen?
 •  Kan du förklara vad “flex” innebär inom elproduktion och konsumtion? Hur skulle det kunna förändra vardagen för företag och privatpersoner?
 • Har ni på Vattenfall märkt av det ökade säkerhetshotet kring energiförsörjning och vilka åtgärder vidtar ni redan idag för att säkra sådan kritisk infrastruktur och elförsörjning som vi blir allt mer beroende av?
 • Berätta mer om möjligheterna och bredden av ingenjörer som ni söker till Vattenfall och var finns era jobb allokerade?
unnamed-2
Christer Berglund

Christer Berglund

Business Strategist, Vattenfall

Anna Leijon

Anna Leijon

Engineer, Tech creator & Podcast host, Techskaparna

Intervju #6 - How Northvolt is writing energy history and ramping up a gigafactory at an incredible speed (16.50)

 • What made you choose to study engineering and what do you like about engineering problems?
 • Tell us about Northvolt – what is your mission and how does battery production really work?
 • You are ramping up your production capacity at an incredible speed. Tell us more about what it takes to build a gigafactory from scratch and how to ramp up new production lines?
 • Northvolt is maybe not a typical employer. For example, you have the growth mindset and allow for freedom and flexibility, but can you tell us more about how it is to work there and what is unique about it?
 • What are the future trends within your niche and what exciting challenges lie ahead for Northvolt?
 • What opportunities and different kinds of roles that could fit engineers are there at Northvolt? Where are those located? Where could one find more information about this?
unnamed-2
Tomi Vuollet

Tomi Vuollet

Director, Production Technology, Northvolt

Anna Leijon

Anna Leijon

Engineer, Tech creator & Podcast host, Techskaparna

ERIK LINDEGREN

Masterclass #1 - Industry Decarbonisation – Good business while saving the climate (14.45)

Varför elektrifierar vi tung industri? Kommer elen att räcka och hur passar fossilfritt stål från Hybrit in i det hela.

Björn Bolund

Björn Bolund

IP Coordinator and Senior R&D Engineer, Vattenfall

Masterclass #3 - Digitalisering – Hur du går från snack till verkstad (16.15)

Att digitalisera sin verksamhet kan kännas utmanande. För att lyckas på riktigt krävs mer än tekniska lösningar och bra idéer. Lyssna på Trombs digitala affärsutvecklare för handfasta råd om ledarskap, målstyrning samt innovativa och välbeprövade metoder för att ta ert arbete i mål.

Karin Sjöö Åkeblom

Karin Sjöö Åkeblom

VD, Tromb

STINA ARONSSON

Masterclass #2 - Hållbarhet i mark och anläggningsbranschen - vad innebär det och varför är det viktigt? (15.30)

Hur undviker vi att skapa avfall och istället ser värden i alla material. Hur får vi till mer cirkulära materialflöden?

Vi tittar gemensamt på utmaningar, förutsättningar och tekniska lösningar inom mark och anläggningsbranschen för att nå klimatmålen.

David Nordberg

David Nordberg

Projektchef, Skanska

Martin Lundholm

Martin Lundholm

Produktionsingenjör, Skanska

17.05-18.05

Ingenjörsdagens After Work

Umgås och ställ frågor till företagen på plats! Träffa dina branschkollegor och diskutera ämnena som lyfta under dagen. Skratta och ha roligt!

Med Silent Disco för de som vill!

Masterclasses

Våra masterclasses är föreläsningar på en mer avancerad nivå där du får lära dig om ett ämne på djupet, under ledning av en erkänd expert inom området. Oftast behandlas ett avgränsat ämne och du får ta del av expertens tips och praktiska erfarenheter och kan fråga frågor.

20 personer kan delta på varje masterclass. Det gör att det finns utrymme för diskussioner och frågor. 

Du kan boka dem samtidigt som du får hörlurar och program vid incheckningen. 

Film och foton från Ingenjörsdagen 2022

Så här går det till

Ingenjörsdagen är ett s.k. silent event – ett koncept där man använder hörlurar med flera kanaler för att lyssna på olika intressanta föreläsningar och diskussioner. 
Lokalen är uppdelad i olika ytor där det finns möjlighet att nätverka, gå på exklusiva masterclasses, lyssna på live-poddar och höra intressanta diskussioner vid huvudscenen. 

Så funkar hörlurarna

Programmet innehåller olika sorters punkter, varav vissa löper parallellt. Du får hörlurar så du kan lyssna in simultant. Tar du av dig hörlurar så visar du att du är öppen för samtal.

Hörluren sätts på genom att trycka på båda de orangefärgade knapparna på baksidan av hörluren samtidigt i ca 3 sekunder. Samma gäller för att stänga av hörluren. 

Volymen höjs genom att trycka på den orangefärgade knappen på vänster sida ett klick i taget. Volymen sänks genom att hålla in den orangefärgade knappen på vänstra sidan. 

Kanalerna byts genom att trycka på den orangefärgade knappen på hörlurens högra sida. 

Boka

Boka din kostnadsfria biljett senast 24/10. Antalet platser är begränsat.

Jag ger min tillåtelse för Linti Group att använda mina personliga uppgifter för att registrera mig för detta evenemang, skicka uppdateringar och information om detta evenemang, och informera mig om andra evenemang.

Intresseanmälan Masterclass Session Malmö

* indicates required

Intresseanmälan Masterclass Session Göteborg

* indicates required

Intresseanmälan Ingenjörsdagen Stockholm

* indicates required

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart