MASTERCLASS @ ENGINEERING DAY

Stockholm 23/11

Sergel Hub

Choose your Masterclass

In this knowledge-sharing format, our experienced experts share insights on projects they are working on and welcome your thoughts and ideas for exploring potential solutions.

During the Main event of Engineering Day 2023 you can attend two masterclasses, in which you join a group of 20 engineers with similar skills and interests.

Please note: you have to book your seat below to be able to attend one or more masterclasses.

Meet your experts

In these immersive learning experiences, you’ll have the chance to learn from some of the most knowledgeable and experienced experts in the engineering industry. Our expert presenters are dedicated to sharing their knowledge and expertise to help you advance and stay on the cutting-edge of your field.

We are proud to present the following Masterclasses:

Lunch session

11.30-12.15
What is happening within fossil-free industry?
Björn Bolund, Vattenfall

12.00-12.45
Cyberangrepp – var, när, hur?
Johan, FRA

12.30-13.15
Driving towards the future: explore the top six trends within the automotive industry.
Sandra Udin & Martin Cederbom, Fellowmind
 

MASTERCLASS #1

What is happening
within fossil-free
industry?

Björn Bolund

R&D Portfolio Manager Wind
Vattenfall

 

Vattenfall’s motto is fossil-free within one generation. We will start by determining how the emission situation looks today and which routes Vattenfall sees as realistic to reduce the climate impact.

We will also have a look at Hybrit – our initiative for fossil free steel, where we will show ongoing development and the next steps.

We also want to highlight some interesting projects in Vattenfall that may not be visible from the outside, but still is very important and interesting.

Learnings from this Masterclass:
In this MC you will see the roadmap and work behind the Hybrit initiative. You will also get to see some ”fun” projects that may make you more interested in the energy industry.

Target group:
Students, professional engineers but also consultants in technical subjects

Språk:
English

MASTERCLASS #2

Cyberangrepp -
var när hur?
 

Johan

Specialist IT-säkerhet
FRA

FRA är en myndighet om jobbar med signalspaning och cyberförsvar. Vårt uppdrag är att skydda det mest skyddsvärda verksamheterna inom Sverige.

Vi delar med oss av hur en liten av del av vår vardag kan se ut när vi jobbar med cybersäkerhetsfrågor. Genom en interaktiv demo kommer du får veta mer om IT-angrepp, bland annat hur de kan gå till, vad en angripare ofta gör, och hur din organisation eventuellt kan skydda sig.  

Utlovade learnings från denna Masterclass: 
Du kommer få en ökad förståelse för hur IT-angrepp kan gå till och varför det inte är helt lätt att skydda sig ifrån.

Målgrupp:
Den här workshopen riktar sig till dig som har ett genuint intresse eller vill veta mer om IT-angrepp. Vi kommer bland annat gå igenom och diskutera Windows, Powershell, skadlig kod, & DFIR.

Språk:
Svenska

MASTERCLASS #3

Driving towards the future: explore the top six trends within the Automotive industry

Sandra Udin

Head of Delivery
Fellowmind

Martin Cederbom

Industry Manager
Fellowmind

The Automotive industry is a moving industry (mobility). Just like for Equipment and Heavy Machinery, it’s not just the technology that’s evolving; the industry is changing, conditions are changing, and new regulatory requirements are emerging. In this masterclass, we will go through the top six trends and what they mean for our customers. How is the industry being impacted, and most importantly, how can you prepare yourself in an ever-changing industry?

Learn about our perspective on the Connected Company and get insights on how to future-proof your company.

Learnings from this Masterclass:
Six trends for the Automotive & Heavy Machinery industry. What challenges do we and our customers see in the industry? How prepared are you for the future?

Target group:
Decision-makers or those with a strong interest in the Automotive & Heavy Machinery industry

Language:
English

Afternoon session

14.05-14.50
Electrified heavy transports – Another step towards zero tail pipe emissions.
Tony Persson & Anders Absér, Scania

14.30-15.15
Slussen – hur bygger vi ett av Sveriges största infrastrukturprojekt.
Mattias Svedell & Patrik Mettävainio, Skanska

15.00-15.45
Mobilitetslösningar för morgondagens polisverksamhet.
Gabriel & Samuel, Polisen

MASTERCLASS #4

Electrified heavy transports – Another step towards zero
tail pipe emissions

Tony Persson

Head of Battery Production
Scania

Anders Absér

Value Creation Team Lead, e propulsion
Scania

In this Masterclass, we will talk about Electrification as an enabler for smarter, safer and more sustainable transports. Discover the challenges, opportunities, and latest innovations in this fast-growing field, including insights from us working with this on daily basis.

At Scania, we are dedicated to drive the shift towards a sustainable transport system.
For us, electrified solutions are one essential part for the future of transports. It is a technology shift that is key to reach our science-based targets. Today, we can already see a fair amount of hybrid or fully electric buses in our cities, transporting people and electric trucks transporting goods for both short and long distances.

In fact, electrification is happening so fast that we estimate that 10% of our vehicle sales will be electric by 2025 – and a staggering 50% by the end of this decade.

If you are curious about the transformation to electrified transports of people and goods, don ́t miss this!

Learnings from this Masterclass:
We will be discussing questions such as:
• How does it work?
• How far can we drive on batteries today and how much weight?
• How much can this reduce emissions?
• How are batteries for heavy commercial transports produced?
And of course:
• What challenges are our engineers facing in their daily work?

Target group:
Engineers interested in how the future transport system could look like and what challenges
and opportunities we as Engineers at Scania are facing within the area of Electrification.

Language:
English

 

MASTERCLASS #5

Slussen, hur bygger vi ett av Sveriges största infrastrukturprojekt där över 500 000 människor passerar varje dag?

Mattias Svedell

Produktionschef
Skanska

Patrik Mettävainio

Projektchef
Skanska

Slussen är en historisk mötes- och handelsplats belägen mellan Gamla stan och Södermalm. Redan 1642 byggdes den första slussen av Drottning Kristina. Nu byggs Slussen om för femte gången för att stå ytterligare hundra år till. Ombyggnationen rustar Slussen för att möta framtidens klimatförändringar och för att säkra dricksvatten till över 2 miljoner människor.

Slussen är en viktig knutpunkt där cirka 500 000 trafikanter passerar varje dag
med buss, tunnelbana, bil, på cykel eller som gångtrafikant.
Ombyggnationen omfattar många tekniska och logistiska utmaningar.
Hur planerar och bygger vi ett så komplext projekt med arkeologiska fyndigheter, många byggentreprenörer, och en aktiv stadsmiljö som ska samsas på en trång yta samtidigt som produktion ska pågå. Dessutom finns kravet att avtappningskapaciteten från Mälaren till Saltsjön ska vara på samma nivå som tidigare under hela projekttiden.

Planering och logistik är viktigt men även att titta på alternativa produktionsmetoder.

Utlovade learnings:
I Slussen har en av utmaningarna varit bristen på utrymme. Den utmaningen har vi vänt till en möjlighet. I den här Masterclassen kommer du få insikt i hur ett stort anläggningsprojekt kan effektiveras genom prefabricering. Genom tillverkning av valda delar på annan ort har arbetet effektiviserats avsevärt och dessutom sparat tid. Vi har också nyttjat vattnet som en transportled in i projektet och därmed besparat Stockholms stad ett stort antal tunga transporter in i stadskärnan.

Målgrupp:
Oavsett om du bara är nyfiken på hur ombyggnationen av ett av Sveriges största infrastrukturprojekt går till, är intresserad av Stockholms utveckling eller vill veta mer om platsens kulturhistoriska fynd så kan denna Masterclass vara något för dig.

Språk:
Svenska

MASTERCLASS #6

Mobilitetslösningar
för morgondagens
polisverksamhet
 

Gabriel

Systemutvecklare
Polisen

Samuel

Systemutvecklare
Polisen

Polismyndighetens uppdrag är minska brottsligheten och öka människors trygghet. I det ingår både brottsförebyggande och utredande arbete, och ett uttalat initiativ för att nå framgång är digitalisering. Vårt team inom polisens IT-avdelningen har specialiserat sig på att utveckla mobila lösningar för den polisiära verksamheten. Vårt mål är att effektivisera polisens arbete genom digital innovation.

Utlovade learnings:
Vi kommer att ge dig en inblick i hur vi hanterar teknologiska utmaningar som realtidsdata och synkningar mellan fler än 30 000 enheter.

Målgrupp:
Denna masterclass är särskilt relevant för ingenjörer intresserade av systemutveckling inom mobilitet och säkerhet.

Språk:
Svenska

malmo23-schema2

Secure your spot!

To book a Masterclass, you need a ticket to Engineering Day. Your spot in the Masterclass cannot be confirmed until you have arranged your ticket. No ticket yet? Book HERE!


Can’t find the Masterclass you want to book? Unfortunately, it’s fully booked. Email info@ingenjorsdagen.se for the waiting list.

    Choose Masterclass för Session 1:

    Choose Masterclass för Session 2:


    Founding partners 2023

    Start typing and press Enter to search

    Shopping Cart